مسعود ریاعی

یک پرسش و پاسخ + پادکست

می‌پرسد چرا انقدر بر بی‌خواهشی و بی‌آرزویی تاکید می‌کنی؟پاسخ می‌دهم برای اینکه خداوند هر آنچه را که نیاز دارید پیشاپیش به شما داده است. “رَبُّناالَّذِی

میخواهم گوش کنم
مسعود ریاعی

وضعیتی از آگاهی + پادکست

وضعیتی از آگاهی وجود دارد که هر چیزی در آن می تواند به ضد خود تبدیل شده و بر تو نمایان شود. خوبی به بدی، راست به دروغ، عشق به نفرت، یقین به تردید، منطق به بی‌منطقی،…

میخواهم گوش کنم
مسعود ریاعی

ذکری دگر + پادکست

هر گاه افسرده و دلمرده گشتی، این آیه ۱۹ حرفی اعجاب انگیز را ذاکر شو و اعجازش ببین.‌“وَ اِذا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا”(و چون زنده شدید

میخواهم گوش کنم