آلرژی صفرایی
استاد محمدرضا یحیایی

آلرژی صفرایی و درمان آن

به نام خداوند دانا و توانا آلرژی صفرایی و درمان آن آلرژی از تجمع صفرا در خون است. باید کبد را از صفرای بیش از

بیشتر »
مسعود ریاعی

شهر صلح، شهر خدا

از کسانی که صلح در وجودشان نیست نمی‌توان انتظار صلح داشت. فاقد شیء، مُعطِی آن نمی‌تواند باشد. ندارد که بدهد. صلح را تنها در وجود

بیشتر »
مسعود ریاعی

پاکی = رهایی

در میان اولیاء خدا کسانی هستند که کارشان رهایی‌ است. یگانه تعلیم‌شان رهایی است. اینان جز تعلیم رهایی تعلیم دیگری ندارند. رهایی و رهایی‌بخشی کارشان

بیشتر »
مسعود ریاعی

به رفع عیوب خود بپرداز

اگر روزی خداوند بگوید گناهکارترین شخص را نزد من آر، بدون تردید خودم را نزد او خواهم برد. زیرا گنه‌کارتر از خودم سراغ ندارم. فلذا

بیشتر »
مسعود ریاعی

راه خدا

راه خدا، راه آزادی از انواع اسارت‌هاست. جز این نیست و نمی تواند باشد. آزادی راه خداست و راه خدا آزادیست.‌بندهٔ خدا کسی است که

بیشتر »