چالش حق پرستی
مسعود ریاعی

چالش حق پرستی

امروزه دینداری و سخن از دین حق گفتن یکی از سخت ترین چالش های روزگار است. از یک سو باید چنان هشیارانه سخن بگویی که

بیشتر »
مسعود ریاعی

زمان و بی زمانی

از منظری می‌توان گفت؛ زمان همان کثرت است نه چیزی جدای از آن. کثرت که محو شود، زمان هم محو شده است. زمان، موجودیت پدیده‌هاست.

بیشتر »
استاد محمدرضا یحیایی

تز قله ترقی

سالها قبل ، زمانی که در حال خواندن مجله و روزنامه بودم ، به مقاله ای برخورد کردم که در آن ، قسمت کوتاهی از

بیشتر »
استاد محمدرضا یحیایی

مردم شناسی و 11 نوع مردم در ایران

مردم شناسی و 11 نوع مردم در ایران
یکی از تحقیقاتی که انجام دادم، این موضوع بود که ببینم، اشخاص مختلف در موقعیتهای مختلف ، در شرایط مختلف و در مجموع با دیدگاههای مختلف چگونه با دیگران صحبت می کنند…

بیشتر »