مسعود ریاعی

حوزهٔ وجودی‌ات را جهانی‌کن

آیا قطر خورشید آنچنان که امروزه اخترشناسان می‌گویند فقط یک ملیون و چهارصد هزار کیلومتر یعنی حدود صد برابر زمین است؟! آنها کدام قطر را

بیشتر »
مسعود ریاعی

خریدار جان

اگر جانت را جانِ خدا که جانِ جانان است بگیرد، تو جانِ الهی خواهی یافت و در هر کجا و ناکجایی زنده‌ای. و چون این

بیشتر »
مسعود ریاعی

حکایت یاد

وسواس‌گونه از روی عادت، لب می‌جنباند و لب می‌جنباند. ولی طرْفی نمی‌بست.پس چوپان پیر او را نظری انداخت و گفت: چه می‌کنی؟!گفت: ذکر می‌گویمپرسید: ذکر

بیشتر »
صحرای عرفه
مسعود ریاعی

سبحان و صحرای عرفه

در سلوک صحرایی است به نام عرفه. عرفه از ماده شناخت است. شناخت حقیقتِ آنچه هست. آن صحرایی است خاص برای دریافت این معرفت! اما

بیشتر »
پازل به هم‌ ریختهٔ دنیا
مسعود ریاعی

پازل به هم‌ ریختهٔ دنیا

این دنیا همچون قطعات یک پازل بزرگِ بهم‌ریخته و درهم و برهم ‌است. اگر با چشمان مشاهده‌گرت بنگری خواهی‌دید که کمتر کسی و کمتر چیزی

بیشتر »
مسعود ریاعی

نزدیکترین راه حل مشکلات

هر گاه مشکلی برایت پیش آمد، انفاق کن. انفاق و بخشش حلال مشکلات است. نگو که خودم چیزی ندارم، نگو که خودم محتاجم. اتفاقاً بهترین

بیشتر »
مسعود ریاعی

فلسفهٔ فرزانگان

فلسفه‌های ذهنیِ امروز بیش از پیش از حُکَمای فرزانهٔ باستان فاصله گرفته است. این فلسفه دگر آن فلسفه‌ای نیست که فرزانگان در هزاره‌های پیش از

بیشتر »
مسعود ریاعی

آگاهی زنده

مرحله‌ای است در سلوک که نباید چیزی را معنا کنی، نباید چیزی را تعریف و یا حتی توضیح دهی. در این مرحله هر معنا و

بیشتر »