نکات قرآنی مسعود ریاعی
محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 301 تا 320 – کتاب صوتی

301- “لا تَظلِمُونَ و لا تُظلَمُونَ”(نه ظلم کنید و نه مظلوم باشید!) ترجمه ی ستم برای “ظلم” کم است. ظلم، ریشه در ظلمت و تاریکی دارد.

محتوای ویژه

موجودات فرا طبیعی و ارتباط با آنها

منظور از موجودات”غیر ارگانیک” ، موجوداتی است که چـون بشـر دارای کالبد مادی نیستند. آنها دارای کالبدی انرژیـک انـد. در واقـع در اطراف ما موجودات

نکات قرآنی مسعود ریاعی
محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 281 تا 300 – کتاب صوتی

۲۸۱- “مِن تَحتِهِمُ الاَنهار”(زیر پایشان نهرهاست!) بگذار پاهایت را بشویم، گَردِ راه از آن بزدایم و بر چشم خویش گذارم، چه در زیر پایتان نهرهای پر

نکات قرآنی مسعود ریاعی
محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 261 تا 280 – کتاب صوتی

۲۶۱- “هِیَ عَصایَ اَتَوَکَّؤا عَلَیها”(آن عصای من است که به آن تکیه می کنم!) عصایت را بینداز! چه هیچ تکیه گاهی جز من نیست. ذهنت فریبت

محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 241 تا 260 – کتاب صوتی

۲۴۱- “مُهاجِرَاً اِلَی اللهِ”(مهاجری بسوی خدا) از شهر تنگ و تاریک خویش هجرت کن و رو سوی شهر خدا نما. که بسیاری از ارواح بندشان به

محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 221 تا 240 – کتاب صوتی

221- “وَلیَستَعفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحَاً حَتَّی یُغنِیَهُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ” (کسانی که موقعیتی برای ازدواج نمی یابند، باید عفاف پیشه کنند تا خداوند با فضلش

محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 201 تا 220 – کتاب صوتی

201- “اِنَّ اللهَ یَأمُرُکُم اَن تَذبَحُوا بَقَرَةً”(خداوند شما را فرمان می دهد که گاوی را قربانی کنید!) نه این گاو، گاو متعارف است و نه قربانی