مسعود ریاعی

نکات قرآنی – شماره 61 تا 80 – کتاب صوتی

61- “اِنّا فَتَحناکَ فَتحَاً مُبِینَاً”(ما برایت فتحی روشنگر گشودیم!) عَلَی الاَسَف بسیاری از این آیه شریفه، تنها فتح دنیوی و کشور گشایی و سلطه بر این

مسعود ریاعی

نکات قرآنی – شماره 41 تا 60 – کتاب صوتی

۴۱- “فَاستَقِم کَما اُمِرتَ”(استقامت کن، همانگونه که امر شده ای) “استقامت”، پایداری در راهی است که قدم نهاده ای. آن چون اکسیر کیمیاگری، سالک را اقتدار

مسعود ریاعی

نکات قرآنی – شماره 21 تا 4۰ – کتاب صوتی

۲۱- قرآن می فرماید؛”و یَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم وَ الاَغلالَ الَّتِی کانَت عَلَیهِم” (و بارهای گران آنها و زنجیرهایی که بر ایشان بود را بر می کَنَد!)این

مسعود ریاعی

نکات قرآنی – شماره 1 تا 20 – کتاب صوتی

۱- قرآن می فرماید؛ “وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر” ( جامه ات را پاکیزه کن). این جامه، فقط لباسی از جنس پارچه نیست تا صرفا به آن مشغول

safun
محتوای ویژه

نظم از نگاه سالکان + پادکست

جهان آفرینش دارای نظم هست اما نه نظمی ثابت و مرده و منجمد. آن نظمی زنده و پویا و در حرکت است. مدام موقعیتش را

safun
محتوای ویژه

نیرویی شگفت و اسراری

در هستی نیرویی شگفت و اسراری وجود دارد که تنها آن زمان که در خلأ ذهنی و مراقبه ای تمام به سر می بری، سراغت