آلرژی صفرایی
استاد محمدرضا یحیایی

آلرژی صفرایی و درمان آن

به نام خداوند دانا و توانا آلرژی صفرایی و درمان آن آلرژی از تجمع صفرا در خون است. باید کبد را از صفرای بیش از

محتوای ویژه

نکات قرآنی – شماره 201 تا 220 – کتاب صوتی

201- “اِنَّ اللهَ یَأمُرُکُم اَن تَذبَحُوا بَقَرَةً”(خداوند شما را فرمان می دهد که گاوی را قربانی کنید!) نه این گاو، گاو متعارف است و نه قربانی

مسعود ریاعی

تشکر از نیروهای دست‌اندکار وجودمان

پیش از هر چیز باید از نیروهای دست‌اندرکار وجودمان تشکر کرد. همانها که به بهترین وجه وجودمان را سرپا نگه داشته‌اند. ابتدا نزدیکان و سپس

مسعود ریاعی

یک نکته در باره آنیما و آنیموس

هر زنی در درون خود یعنی در ضمیر ناخودآگاهش وجه مذکری دارد و هر مردی نیز در درون خود وجه مؤنثی دارد. روانشناسان وجه مذکر

مسعود ریاعی

شهر صلح، شهر خدا

از کسانی که صلح در وجودشان نیست نمی‌توان انتظار صلح داشت. فاقد شیء، مُعطِی آن نمی‌تواند باشد. ندارد که بدهد. صلح را تنها در وجود

مسعود ریاعی

پاکی = رهایی

در میان اولیاء خدا کسانی هستند که کارشان رهایی‌ است. یگانه تعلیم‌شان رهایی است. اینان جز تعلیم رهایی تعلیم دیگری ندارند. رهایی و رهایی‌بخشی کارشان

مسعود ریاعی

به رفع عیوب خود بپرداز

اگر روزی خداوند بگوید گناهکارترین شخص را نزد من آر، بدون تردید خودم را نزد او خواهم برد. زیرا گنه‌کارتر از خودم سراغ ندارم. فلذا

مسعود ریاعی

راه خدا

راه خدا، راه آزادی از انواع اسارت‌هاست. جز این نیست و نمی تواند باشد. آزادی راه خداست و راه خدا آزادیست.‌بندهٔ خدا کسی است که