نسخهٔ اصلی انسانیت

(1 امتیاز)
کپی‌برداری از روی چیزی که خود کپی است چه ارزشی دارد؟! برای انسان واقعی شدن باید نسخهٔ اصلی را دریافت. باید شجاعت کنار زدن همهٔ حجاب‌ها و واسطه‌ها را داشت. راه رسیدن به نسخهٔ اصلی دستیابی به فطرت الهی خویش است. این راهی درونی است و مانع آن، تمامی من‌های جعلی‌اند. منِ باسواد، من استاد، منِ پولدار، منِ حاکم، منِ قدرتمند، منِ رئیس، منِ زیبا، منِ مشهور، منِ عارف، منِ منطقی، منِ مرد، منِ زن، … اینها و جز اینها همه من‌های جعلی‌اند که زندگیِ دنیوی آنها را ساخته و پرداخته کرده است. فلذا اولین و مهم‌ترین گام آن است که دریابی تو هیچکدام از این من‌های جعلی و برساخته ذهن، نیستی. تنها با نفی این من‌هاست که می‌توان به خودمتعال دست یافت. این کار شبیه نفی همهٔ خدایان برای نیل به خدای حقیقی است. تا تمامی نفی‌شدنی‌ها را نفی نکنی به اثبات نخواهی رسید. خودمتعال تو، شبیه هیچکدام از این من‌های جعلی نیست. و تنها آن است که جاودانه است نه چیز دیگر. چیزها در دایرهٔ کون و فسادند. می‌آیند و می‌روند. آنچه مورد پذیرش آسمان است، تنها خودمتعال توست.

مسعود ریاعی
اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید