دور انداختن من

‌دور انداختن من + پادکست

(5 امتیاز)

ما همگی در کالبد بشری به زمین آمده ایم تا زندگی کردن با همدیگر را تجربه کنیم. آمده ایم تا اثبات کنیم در این دنیای سرد و خشن و جنون زده، می توان بخشنده و مهربان بود، می توان دوست داشت و عشق ورزید. ما برای حذف یکدیگر نیامده ایم. برای کشتن و تجاوز و آواره کردن نیامده ایم. برای کمک به رشد یکدیگر آمده ایم. نیامده ایم تا حقوق دیگران را نادیده بگیریم و ناجوانمردانه پایمال کنیم. نیامده ایم خودخواهی پیشه کنیم و بگوئیم فقط من! فقط حرف من و فقط راه من. بلکه آمده ایم تا این من را برای همیشه به دور بیندازیم! آیا در این اندک باقیمانده از عمر، موفق خواهیم شد؟

مسعود ریاعی

دانلود پادکست

اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید