خریدار جان

(1 امتیاز)
اگر جانت را جانِ خدا که جانِ جانان است بگیرد، تو جانِ الهی خواهی یافت و در هر کجا و ناکجایی زنده‌ای. و چون این وظیفه را به عمّالش واگذارد معلوم نیست سرنوشتت به کدام سو خواهد شد. اگر خواهان رهایی هستی جانت را با عهدی تقدیم خدا کن، که او خریدار خوبی است. جانت را فدای پول و مقام و شهرت نکن. فدای آرزوها و آرمان‌های واهی نکن. حتی آن را برای رسیدن به بهشت معامله نکن. بدان که خریدار واقعی بر در ایستاده است؛”اِنَّ اللهَ اشتَریٰ”! مباد برود، که اگر برود رستگاری رفته است. و بدان که فرزانگان عاشق، جان‌شان را جز به “حق”تسلیم نکنند. و اینان همان کسان‌اند که به گاه تقدیم جان، “رفیق أعلیٰ” را نظاره‌گرند!

مسعود ریاعی
اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید