نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 34

661- “تَحِیَّتُهُم یَومَ یَلقَونَهُ سَلامٌ”(زنده بادشان در روزی که ملاقاتش کنند، سلام است)! این یک ملاقات شگفت و یگانه است.سالکان واصِل به این لقاء، زنده

بیشتر »