نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 17

321- “فَوَیلٌ لِلمُصَلِّینَ” (پس وای بر نمازگزاران!) چرا وای بر نمازگزاران؟! چرا وای بر بی نمازان نباشد؟! زیرا این نمازگزاران به مراتب خطرناکتر از بی نمازانند.

بیشتر »
نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 16

301- “لا تَظلِمُونَ و لا تُظلَمُونَ” (نه ظلم کنید و نه مظلوم باشید!) ترجمه ی ستم برای “ظلم” کم است. ظلم، ریشه در ظلمت و تاریکی

بیشتر »
نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 15

281- “مِن تَحتِهِمُ الاَنهار” (زیر پایشان نهرهاست!) بگذار پاهایت را بشویم، گَردِ راه از آن بزدایم و بر چشم خویش گذارم، چه در زیر پایتان نهرهای

بیشتر »
نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 14

261- “هِیَ عَصایَ اَتَوَکَّؤا عَلَیها” (آن عصای من است که به آن تکیه می کنم!) عصایت را بینداز! چه هیچ تکیه گاهی جز من نیست. ذهنت

بیشتر »
نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 13

241- “مُهاجِرَاً اِلَی اللهِ” (مهاجری بسوی خدا) از شهر تنگ و تاریک خویش هجرت کن و رو سوی شهر خدا نما. که بسیاری از ارواح بندشان

بیشتر »