پادکست

ذکر فتاح + پادکست

اگر در کار خویش مانده‌ای، اگر در بحران گرفتار آمده‌ای، اگر هیچ راهی برایت گشوده نیست با اسم جلالۀ “فتاح” پیمان ببند؛ گشاینده اوست. و

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

چه هدفی + پادکست

خداوند هیچ هدفی را دنبال نمی کند. او کاملاً بی هدف است. هدف، از آنِ کسی است که ناقص است، که خواهان چیزی است، که در تب

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

فقط باش + پادکست

نه استادم نه شاگرد. نه مرادم نـه مریـد. از ایـن دسـت نیسـتم. از دسـت دیگرم. چگونه میتواند آنكه در عدم نشسته به چنین بازیِ پر

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

باور و بی باوری + پادکست

عالَم را نیرویی بی شکل و لایتناهی فراگرفته که بر اساس باور انسان به ظهور می رسد. یعنی از بی شکلی به شکل میآید. وقتی

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

به دست و از دست + پادکست

وقتی به دست نیاوری، از دست هم نمی دهی. نمی توانی به دست بیاوری و از دست ندهی. این غیر ممکن است. خلاف ناموس هستی است. به دست آوردن،

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

اشک + پادکست

آیا تاکنون گریه کرده ای؟! از آن اشکها نمی گویم که بی ریشه است، از آن گریه ها نمی گویم که پر از حیله و

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

اندر پی عجز + پادکست

در جستجوی ما نباش. ما خود نمیدانیم که کجائیم. در جستجوی خود باش. حتی اگر خود را نیابی، باز همواره در کاری مفید بوده ای.

بیشتر »
مسعود ریاعی
پادکست

درباره انار + پادکست

من از اعماق انار آمده ام. اعماق انار جائیست بی شكل و بی جسم. اكنون دانه دانه ام. رسیده به كثرت. هر دانه ام را

بیشتر »