نکات قرآنی - مسعود ریاعی

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 25

481- “اِنّما اَنتَ مُنذِرَُ وَ لِکُلِّ قَومِِ هادِِ” (بدان که تو فقط یک هشداردهنده ای و برای هر قومی هدایتگری هست) وَه که چه آزادمنشانه سخن

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 24

461- “اَن نَطمِسَ وُجُوهَاً فَنَرُدَّها عَلَی أَدبارِها” (صورتهایی را محو کنیم و به پشت سرشان بازگردانیم!) عجب آیه ی حکیمانه ای! عجب تصویرسازیِ هنرمندانه ای!

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 23

441- “کِتاباً فِی قِرطاسِِ” (کتاب کاغذی!) خداوند کتابِ نوشته شده بر کاغذ نازل نمی کند. قوانین حیات بخش او کاغذی نیست. زنده و جاری است. کتاب

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 22

421- “وَ یَحسَبُونَ اَنَّهُم مُهتَدُونَ” (و آنها گمان‌ می کنند که هدایت شده اند!) و این بدترین نوع گمراهی است. اینکه کسی یا کسانی خیال

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 21

401- “لا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومِِ اَلّا تَعدِلُوا” (مبادا دشمنی با گروهی، شما را به بی عدالتی وا دارد!) عداوت داشتن، مجوز ناعادلانه رفتار کردن نیست. برخی

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 20

381- “اِنّی عَبدُ الله”(من عبد خدایم!) این بندگی، بالاترین مقام است. مقامی بالاتر از آن نمی شناسم. حتی مقام والای رسالت بعد از آن است، “عَبدُهُ

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 19

361- “اُولئِکَ الاَغلالُ فِی اَعناقِهِم” رعد؛ ۵ (آن اَغلال، بر گردن هایشان زنجیر است!) اَغلال جمع غُلّ و از ماده ی غُلَل است. و آن

نکات قرآنی مسعود ریاعی
قرآن

نکات قرآنی – بخش 18

341- “یَحسَبُونَ کُلَّ صَیحَةِِ عَلَیهِم” (هر فریادی را علیه خود می پندارند!) انسانهایی که در نفاق گرفتارند، پر از شک و تردید و بدبینی اند، هر