پادکست اختصاصی

راز موفقیت + پادکست

انبوهی از کتاب های بازاری تحت عناوین رازهای موفقیت و کلیدهای موفقیت و رازهای ثروتمند شدن و چرندیاتی از این دست پیشخوان بسیاری از کتابفروشی ها را پر کرده اند.

safun
پادکست اختصاصی

نا امیدی از خدا، هرگز! + پادکست

از هر کس که می‌خواهی ناامید شو، باکی نیست، امید نبستن به دیگران یک امتیاز بزرگ است، اما هرگز از خدای بخشنده و مهربان ناامید

safun
محتوای ویژه

نظم از نگاه سالکان + پادکست

جهان آفرینش دارای نظم هست اما نه نظمی ثابت و مرده و منجمد. آن نظمی زنده و پویا و در حرکت است. مدام موقعیتش را

safun
محتوای ویژه

نیرویی شگفت و اسراری

در هستی نیرویی شگفت و اسراری وجود دارد که تنها آن زمان که در خلأ ذهنی و مراقبه ای تمام به سر می بری، سراغت

دور انداختن من
پادکست اختصاصی

‌دور انداختن من + پادکست

ما همگی در کالبد بشری به زمین آمده ایم تا زندگی کردن با همدیگر را تجربه کنیم. آمده ایم تا اثبات کنیم در این دنیای

سالکان دست نیافتنی
محتوای ویژه

سالکان دست نیافتنی + پادکست

یک سالکِ مُخلَص، به واقع موجودی دست نیافتنی است. تنها زمانی دست یافتنی می شود که خود خواسته باشد.اینطور نیست که هر کس هر زمان

احمق کسی است که
پادکست اختصاصی

احمق کسی است که… + پادکست

با اینکه ریاکار را می شناسد با او رفاقت می کند، عفو را نشانه ترس می داند، ثروتمند را خوشبخت می پندارد، مؤمن را ھالو