پادکست اختصاصی

استغفار + پادکست

استغفار، آشتی با خالق هستی است. باز کردن درها و پنجره های وجودمان، به روی آن بخشنده ی بی منتهاست. و این زیباترین و لطیف

پادکست اختصاصی

استغفرالله از خوب و بد + پادکست

بسم الله الرحمن الرحیم‌‍ “استغفر الله از خوب و بد” استغفر الله از آنچه که فکر می کنم خوب است.استغفر الله از کاری که فکر

پادکست اختصاصی

خورده شدن از درون + پادکست

خورده شدن از درون! اگر چیزی را خوردی، و آن چیزِ خورده شده از درون بر تو مسلط شود، در واقع این تویی که خورده

پادکست اختصاصی

تپه های رملی + پادکست

در میان پیچ و تاب تپه های رملی میرفت و می گفت: همه در تکاپوی آنند که برخوردار شوند، زجر می کشند که بدست آورند،