پیر روحانی کیست
محتوای ویژه

پیر روحانی کیست؟ + پادکست

پیر روحانی یا امام هدایت کسی است که این قدرت روحانی را داشته باشد تا تو را از اسارت این همه شیاطین و دجالها برهاند

نشانه های یک پیر معنوی
محتوای ویژه

نشانه های یک پیر معنوی + پادکست

پیر، مراد یا امام انسانی است که بخودی خود قلوب دیگران را منقلب و اندیشه شان را بخود می آورد و آئينه باطن سائرين است. علاوه بر این دارای قدرت خارق العاده اراده بخشیدن به دیگران جهت تغییر سرنوشت است.

بی انرژی
پادکست اختصاصی

می گفت؛ بی انرژی ام + پادکست

بی انرژی بودن شما از فکر و خیال ذهن شلوغ و درهم برهم تان است. این ذهن شما تمام انرژی های حیاتی تان را مفت می دزدد.

محتوای ویژه

رنج + پادکست جدید

اگر در رنجی، به رنج احترام بگذار. احترام به رنج، مشاهده فهیمانه آن است. چه این رنج است که تو را به آگاهی می رساند.

تفسیر آیه
محتوای ویژه

هر کس فردی را به ناحق و به ‌گناه ناکرده در زمین بکشد، مانند آن است که همهٔ مردمان را کشته است! + پادکست

این آیه شریفه خود اعلام یک حقوق بشر ناب و متعالی است. از منظر این آیه، چنین قاتلی یک نفر را نکشته است، بلکه همهٔ مردمان را کشته است. او قاتل همه است نه یک نفر.

یوگا
محتوای ویژه

یوگیِ بی یوغ

یوگی واقعی آن است که یوغ هیچ ستمگری را نمی پذیرد. چه این ستمگر حس های خود او باشند و چه ذهنیات و اوهامی که

مسعود ریاعی
پادکست اختصاصی

علم شیمی + پادکست

از منظر سالکان اهل معرفت، علم شیمی یکی از مهم‌ترین علوم الهی است. رد پایش را در همه جا می بینی. از یک محلول آب