به رفع عیوب خود بپرداز

(13 امتیاز)

اگر روزی خداوند بگوید گناهکارترین شخص را نزد من آر، بدون تردید خودم را نزد او خواهم برد. زیرا گنه‌کارتر از خودم سراغ ندارم. فلذا همواره تا آنجا که می‌توانم و توفیق الهی شامل حالم است به رفع گناهان و عیوب خودم مشغولم. این یعنی وقتی برای پرداختن به گناهان و عیوب دیگران ندارم. پرداختن به عیوب دیگران کار کسانی که رو سوی خدا دارند و ‌وجه‌شان را به او تسلیم کرده‌اند، نیست. پس بر حذر باش از آنانی که گفته یا ناگفته چنان رفتار می‌کنند که گویی خود اصلاً هیچ گناه و عیب و خطایی ندارند. بر حذر باش از آنانی که همواره توجیه‌گر اعمال خویش‌اند. چنین متکبرانی اَبناء شیاطین‌اند. نشانه‌شان آنست که همواره خود را خوب و بهنجار و دیگران بد و نابهنجار می‌انگارند. ای دوست، چنان به رفع عیوب خویش مشغول باش که وقتی برای عیب‌گیری از دیگران نداشته باشی. و مسیح(ع) چه نیک فرمود که اول آن تکه چوب درشت را از چشم خود در آر، سپس به ریزه خاشاک چشم دیگران بپرداز.

مسعود ریاعی

اشتراک گذاری این مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید